Vragenderveen

Drie kilometer ten oosten van het Achterhoekse kerkdorp Vragender, tussen Lichtenvoorde en Winterswijk, ligt een uniek hoogveengebied. Hoogveen dat nog leeft.

VragenderveenT: 0544-372612 (excursies)
E: info@vragenderveen.nl

vragenderveen.nl

Het groeit aan. In Nederland is er nog geen honderd hectare levend hoogveen meer over. Het Vragenderveen, dat onderdeel uitmaakt van het Korenburgerveen is 110 hectare groot. De Stichting Marke Vragender Veen heeft daarvan een groot deel in eigendom. Rond het veen ligt een bufferzone die het eigenlijke veen moet beschermen tegen de instroom van voedselrijk water, dat schadelijk is. Het gebied wordt al meer dan zestig jaar met succes beheerd door de Stichting Marke Vragender Veen, de oudste agrarische natuurbeschermingsorganisatie. Het Vragenderveen is een restant van een moerasgebied, dat zich over een groot deel van de Achterhoek en het aangrenzende Duitsland uitstrekte.

Excursies

Je kunt onder leiding van een gids door het Vragenderveen. VVV Oost Gelre heeft i.s.m. Stichting Marke Vragender Veen speciale excursiedagen uitgezocht, waarop je kunt inschrijven.