Ekoboerderij Arink

Ekoboerderij Arink
Gasteveldsdijk 6
7137 PD Lievelde

T: 0544 46 55 38
E: info@ekoboerderijarink.nl

www.ekoboerderijarink.nl

Eko boerderij
Onze kudde van ongeveer 60 Fries-Hollandse koeien vormt het hart van de boerderij, hier is alles eigenlijk omheen gevormd. Op 85 hectare telen we het voer voor de dieren zelf waardoor we niet afhankelijk zijn van voerimport uit verre oorden. Sinds 2012 zijn we op de boerderij met Hermiene Makkink gestart met de productie van “Zwaluwgekwetter”, een zachte witschimmelkaas van rauwe melk. Naast de melkkoeien houden we 80 stuks jongvee en vleesvee. We werken geheel Antibiotica-vrij, waardoor we kunnen garanderen dat het vlees in onze boerderijwinkel vrij van residuen is. De oppervlakte en de veestapel zijn in balans, in die zin dat we genoeg mest hebben voor het land, en van dit land genoeg voer halen voor het vee. De benodigde electrische energie op onze boerderij wordt duurzaam opgewekt d.m.v. een zonnedak dat volledig voorziet in onze electrische behoefte.

Elke zaterdagmiddag is de boerderij van 13.00  tot 18.00 uur open voor belangstellenden, daarnaast kan op afspraak een excursie aangeboden worden.

Onze boerderijwinkel is elke zaterdag geopend van 13.00 uur tot 18.00 uur of op afspraak. We bieden een biologisch assortiment.
Van vlees, kaas en zuivel tot droogwaren, brood, wijnen, groente en fruit.