04 Nov

Congres herbestemming leegkomende kerkgebouwen

Deel dit event
Congres herbestemming leegkomende kerkgebouwen

Op maandag 4 november 2019 organiseren LEADER Achterhoek, Stichting Oude Gelderse Kerken en Vereniging DKK Gelderland een congres over het thema ‘herbestemming leegkomende kerkgebouwen’.

Het vraagstuk ‘hoe kunnen we het kerkgebouw voor de gemeenschap behouden door een bredere invulling of herbestemming’ speelt in veel dorpen op het platteland. Op termijn zien veel Protestante en/of Rooms Katholieke kerkgemeenschappen zich immers genoodzaakt om de kerken te sluiten. Het geplande congres is zowel inventariserend als inspirerend. Om de kunst af te kijken krijgen best practices een plekje op het congres. Daarnaast worden vragen gesteld als: waar lopen betrokkenen tegenaan? Welke issues spelen er?

Achtergrond: kerkenvisie
Minister Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt sinds 1 januari 2019 gedurende drie jaar fondsen beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies. De middelen, in de vorm van een decentralisatie-uitkering, worden beschikbaar gesteld aan gemeenten die van plan zijn om zo’n integrale kerkenvisie op te stellen. Met een integrale kerkenvisie wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken inwoners gezamenlijk een strategische visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Hier leest u meer over de nationale kerkenaanpak.

Save the Date
Blok alvast in je agenda: congres herbestemming leegkomende kerken, op 4 november 2019 van 18.00 tot 22.00 uur, inclusief eenvoudige maaltijd!

Locatie
Het congres wordt gehouden in de Oude Calixtuskerk in Groenlo.

Hier vindt dit event plaats: